Home / Activiteiten

Terug

Activiteiten

ACTIVITEITEN COMMISSIE

activiteiten.fluitenberg@gmail.com


WHATSAPP GROEPEN

Er zijn in on dorp een 3-tal Whatsapp groepen die u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in ons dorp. Deze groepen geven de laatste actuele informatie. Er is afgesproken dat deze apps alleen gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Onnodige berichten zijn zeer onwenselijk!

------

De "Kids activiteiten" App verstrekt informatie over de activiteiten die georganiseerd worden voor de jeugd t/m 17 jaar in ons dorp.

Aanmelden voor deze App bij: Marion van den Heuvel of Ria Ensing.

------

De "Samen zijn we 1" App wordt gebruikt voor belangrijke informatieve berichten aangaande ons dorp.

Aanmelden voor deze App bij: Martin Donker of Ria Ensing.

------

De "Buurtpreventie Fluitenberg" App is bedoeld om u als bewoner te attenderen op verdachte situaties en u de mogelijkheid te geven te alarmeren in noodsituaties.

Aanmelden voor deze App bij: Martin Donker of Ina Prins.

------

Telefoonnummers van boven genoemde personen staan in "De Vleute".

ACTIVITEITEN COMMISSIE

De activiteiten commissie organiseert leuke activiteiten voor jong en oud.

Zie de Vleute of de activiteiten agenda op deze website voor de volgende activiteit.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Leden:  
Marion van den Heuvel marion.gh@hotmail.com
Judith Bakker --
Ellen de Boer --
Linda van Vaasen --

Adressen en telefoonnummers staan in "De Vleute".

Voor algemeen contact met de activiteiten commissie gebruik e-mail:

activiteiten.fluitenberg@gmail.com