Home / Dorps-ommetje Fluitenberg wordt gerealiseerd

Terug

Dorps-ommetje Fluitenberg wordt gerealiseerd

Wat waren we ook al weer van plan.

Werkgroep "Groen Fluitenberg" wil graag voor de mede dorpsbewoners en overige wandelaars een goed begaanbare wandelroute / wandel rondje over de onverharde zandweg / schouw pad vanaf de Fluitenbergseweg bij Pinksterhuis, parallel in zuidelijke richting lopend langs de A28 tot aan het Oude Diep aanleggen.

Vanaf het Oude Diep loopt in het verlengde van de hierboven beschreven route een verhard pad langs de Oude Kene en langs de A28 en vervolgens langs de spoorlijn naar het Kinholt. Via deze weg kan weer naar het dorp Fluitenberg worden gewandeld of vise versa. Zo ontstaat een daadwerkelijke wandelronde / ommetje van kom Fluitenberg via de Oude Kene naar de kom Fluitenberg i.p.v. op en neer via de Kinholtsweg.

Dinsdag 27 februari jl. heeft een delegatie van het bestuur Dorpsbelangen en leden van de werkgroep “Groen Fluitenberg” uit handen van wethouder Steenbergen een cheque van 4000 euro in ontvangst mogen nemen in het gemeentehuis naar aanleiding van het ingediende projectplan, uit het fonds Vitaal platteland. Omdat we nog veel geld te kort kwamen hebben we de gemeente gevraagd om het één en ander nog eens voor te leggen aan de commissie hetgeen geresulteerd heeft in een aanvulling van 2000 euro.

De werkgroep heeft het nu zo ver dat met toestemming van Rijkswaterstaat en geld uit het fonds Vitaal Platteland ongeveer eind november het zandpad van 1,20 m breed in twee lagen aangelegd kan worden door grondverzet bedrijf Schonewille. Als voorbereiding zal IJs boerderij Sonneclaer het cunet maaien en tuincentrum de Zuid Drentse het cunet frezen, sponsors hartelijk dank daarvoor.

 

De werkgroep leden zullen de handen uit de mouwen moeten steken  bij de aanleg van het pad. De onderste laag zand is goed water doorlatend zand en de bovenste laag zand is zogenaamd woudzand. Daar waar nodig zal ook nog drainage aangelegd worden in het pad. Afgelopen zomer is de route behoorlijk veel gebruikt. Met de aanleg van het zandpad rekenen we er op dat de route het gehele jaar goed begaanbaar is.

 

Roelof Timmerman (contact persoon namens de werkgroep).

De huidige zandweg / schouw pad is bij nat weer bijzonder drassig en nat en niet of nauwelijks beloopbaar zonder laarzen, zie de foto hieronder.