Home / Schenking van Fonds Vitaal Platteland voor verbouwing

Terug

Schenking van Fonds Vitaal Platteland voor verbouwing

Zes initiatieven ontvangen subsidie vanuit fonds Vitaal Platteland

 

13 september 2016 - Van het verbouwen van een dorpshuis tot het aanleggen van een sportveldje. De aanvragen voor subsidie vanuit het fonds Vitaal Platteland waren zeer divers. Van de 17 aanvragen krijgen 6 daadwerkelijk subsidie toegekend. De overige aanvragen waren incompleet of voldeden niet aan de gestelde voorwaarden. De zes ‘winnende’ organisaties zijn:

- Plaatselijk Belang Noordscheschut voor het evenement ‘Theater op het water’.

- Plaatselijk Belang Nieuwlande voor een grasmaaier en verbeteringen en activiteiten in het Dorpsbos.

- CBS De Hoeksteen Nieuwlande voor het aanleggen sportveldje nabij school.

- Stichting Dorpshuis het Overschotje Fluitenberg voor het verbouwen van keuken en sanitair 

- Plaatselijk Belang Stuifzand en Vereniging Ons Dorpshuis voor sanitairrenovatie in Ons Dorpshuis.

- Vereniging Hollandscheveld voor een revue 150-jarig bestaan van de vereniging.

De vertegenwoordigers van deze organisaties ontvingen gisteravond in aanwezigheid van wethouder Jan Steenbergen de cheque. Steenbergen: ‘We hebben ervoor gekozen om niet zelf als college de aanvragen te beoordelen maar om hiervoor een commissie van inwoners in te stellen. Deze commissie heeft ons duidelijk en goed geadviseerd zodat we hun voorstel ongewijzigd konden overnemen.’

Geld van provincie 

De provincie Drenthe ondersteunt dorpsinitiatieven met het fonds Vitaal Platteland. Dit zijn initiatieven van Drentse inwoners die zijn bedoeld om de leefbaarheid in en om de Drentse dorpen te versterken. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 heeft de provincie  per gemeente € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. De provincie heeft de gemeente gevraagd dit bedrag te verdelen.

 

Dorpsbelangen Fluitenberg

Dorpsbelangen Fluitenberg is erg blij met het bedrag van maar liefst Euro 10.000,=. Mede door deze bijdrage is de verbouwing inmiddels gerealiseerd.

Bij deze onze hartelijke dank aan het "Fonds Vitaal Platteland".