Home / Uitnodiging ledenvergadering 12 april

Terug

Uitnodiging ledenvergadering 12 april

Het bestuur van Dorpsbelangen Fluitenberg nodigt  haar leden uit voor de 45e jaarlijkse ledenvergadering.
 
Datum:            Woensdag 12 april
Tijd:                 20.00 uur.
Plaats:             Het Overschotje.

 
Agenda
1.         Opening                                                       Voorzitter
 
2. a.     Bestuursverkiezing                                        Voorzitter 
            Aftredend, voor een jaar herkiesbaar: Gerald Beekelaar
            Kandidaat algemeen lid: Berdien Duinkerken
 
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang vergadering melden bij één van de zittende bestuursleden.
 
    b.     Activiteiten Commissie                                 Voorzitter 
Bestaat uit: Marcel Baas, Mirjam Lunenborg, Martin Donker, Saskia Lunenborg, Edwin Ensing, Marion van den Heuvel
 
Vertrekkend lid: Veronica Slomp
 
    c.     Feestcommissie                                            Voorzitter
Bestaat uit: Erjan van Dalsem, Arno van Hautum, Freddie Lunenborg, Géa Schipper, Jan Steenbergen, Jacky Jaspers Fayer
 
Vertrekkend lid: John Zinger
Nieuw lid         : Klaas Dijkema
 
3.         Notulen 13 April 2016