Home / Uw visie over onderhoud trottoir en fietsverbinding naar De Weide

Terug

Uw visie over onderhoud trottoir en fietsverbinding naar De Weide

In bijgaande krantenknipsel leest u over de Mobiliteitsvisie 2017-2026 van de Gemeente Hoogeveen.

Wethouder Jan steenbergen geeft het plan van aanpak weer en doet een oproep om input aan te leveren.

Het Bestuur Dorpsbelangen wil hier constructief aan meewerken en zal haar mening geven, tevens het verzoek aan alle inwoners van Fluitenberg om dat ook te doen.

Uw en onze opmerkingen sturen wij door naar de Gemeente, op deze manier krijgen zij een zo breed mogelijk draagvlak.

De zaken, welke het bestuur van belang vindt zijn:

- Renovatie van het trottoir langs de Fluitenbergseweg, Het onderhoud achten wij ver onder de maat, o.a. veel hobbelig liggende tegels, veel overgroei  en op meerdere plaatsen slechte afvoer van regenwater.

- Een goede fietsverbinding tussen Fluitenberg en de Weide. Steeds meer mensen, fietsen daar langs, gezien de uitbreiding van ons dorp zal dat nog meer toenemen.

 

Wij rekenen op jullie (schriftelijke) mening,

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen 


Download bijlage